Nieuwe directeur: "Zorg doe je met een open hart en gezond verstand"

drs. L.F.G. Groenendaal Met ingang van 1 september 2013 heeft Stichting Hervormd Centrum Pennemes een nieuwe directeur, de heer drs. L.F.G. Groenendaal.

Voor Leo Groenendaal is de ouderenzorg een bijzondere sector waar de medemenselijkheid, warmte en menselijke maat op de voorgrond staan. De open en vriendelijke houding van medewerkers en de betrokkenheid naar bewoners ziet hij als belangrijke kernkwaliteiten van een organisatie om goede zorg te verlenen. Daarnaast is het de wens dat St. H.C. Pennemes het bruisend hart vormt voor ouderen in de wijk, waarbij hij het niet alleen belangrijk vindt dat bewoners in de wijk St. H.C. Pennemes weten te vinden, maar dat de bewoners van Pennemes zelf ook onderdeel blijven vormen van het sociale netwerk in de wijk. Ook zullen de komende jaren in het teken staan van verdere samenwerking met externe partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Financieel Café

Sociale Wijkteam ondersteunt u bij alle hulpvragen
één huishouden, één plan, één aanpak

Sinds 1 januari 2013 kunnen inwoners van de Rosmolenwijk en Zaandam Zuid met alle hulpvragen die er zijn terecht bij het Sociale Wijkteam. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een zorgvraag, maar ook om vragen over welzijn, activiteiten, werk, schulden, vervoer of echtscheiding. Via een centraal telefoonnummer (075 - 30 200 30) komt u direct in contact met een consulent die u verder helpt.

Meer informatie op onze nieuwspagina.