Lettergrootte - 100% +

De Raad van Toezicht

Sinds de bestuurlijke fusie in september 2018 van zorgcentrum Pennemes en zorgcentrum Mennistenerf  bestaat de Raad van Toezicht uit leden vanuit beide zorgcentra en een nieuw lid.

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht van de Mennistenerf Pennemes Combinatie

Mevrouw T.C. Lamers, interim voorzitter.

Mevrouw J.M.G. Lanphen

Mevrouw M.M. van der Aar

Mevrouw M.M.A. Visser

De heer J.B.M. Roorda

De heer J. Broekhuizen

De heer G.J.  Hoogterp

De heer C. de Vos

De heer A. de Jong