Lettergrootte - 100% +

BIG-geregistreerde zorgverleners van Pennemes

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening en beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Zorgverleners uit acht beroepsgroepen kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Het gaat om de volgende acht beroepsgroepen: apotheker, artsen, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Sommige medische handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door zorgverleners die daarvoor bevoegd zijn. Deze ‘voorbehouden handelingen’ zijn bijvoorbeeld; injecteren,  katherisatie, heelkundige handelingen bij wondzorg, infuusbehandeling. Met een BIG-registratie mogen zorgverleners hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht.

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor cliënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven en of deze zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg.

Ook de zorgorganisatie speelt hier een rol in. Daarom plaatsen wij op de website een link naar het BIG-register. Via deze link kunt u op naam zoeken naar het BIG-nummer. Al onze verpleegkundige zijn BIG-geregistreerd. Kunt u onverhoopt het BIG-nummer niet vinden via de link dan kunt u deze altijd persoonlijk opvragen aan de verpleegkundige. Ook de zorgprofessionals die voor ons zorg leveren (en niet in dienst zijn van Pennemes) zijn BIG-geregistreerd zoals de huisarts van kleinschalig wonen, specialist ouderen geneeskunde, psycholoog.

Meer informatie over het BIG kunt u vinden via: https://www.bigregister.nl/

Opzoeken van een zorgverleners kan via: https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener