Lettergrootte - 100% +

Verpleegkundige MBO of HBO

Pennemes is  per direct op zoek naar een

Verpleegkundige MBO of HBO

Voor 24 per week (indien je andere wensen hebt qua contracturen, staan we ook open voor het gesprek)

Binnen onze kleinschalige, regionaal gerichte organisatie zijn de lijnen kort, zijn wij volop aan het vernieuwen en ontwikkelen en staan we erg open voor eigen initiatief en ideeën.
Dat maakt het zo leuk om voor onze organisatie te werken! Mogen we jou binnenkort verwelkomen als onze nieuwe collega? Je werkt direct samen met andere enthousiaste verpleegkundigen, maar bent ook zelfstandig verantwoordelijk voor een aantal aandachtsgebieden.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een verpleegkundige met PG-ervaring die energie haalt uit een coördinerende rol, onder andere als intermediair tussen de Specialist ouderengeneeskunde en het verzorgend team op de afdeling kleinschalig wonen waar mensen wonen die dementie hebben.

De organisatie

Pennemes is van origine een woon- zorgcentrum voor ouderen en is gelegen in Zaandam. Ondanks de Hervormde achtergrond, staan wij als werkgever open voor verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. Bij de organisatie werken momenteel +/-200 medewerkers en rond de 120 vrijwilligers. Pennemes bestaat al sinds 1677 en kent een lange geschiedenis waarbij de organisatie zich momenteel richt op de doelgroep ouderen en bewoners in de wijk. Verschillende mensen vinden hun thuis in ons woonzorgcentrum: zelfstandig wonende ouderen, mensen met dementie, maar ook degenen die graag anderen ontmoeten bij de dagbesteding.

De functie

Doel van de functie
Het organiseren van de verpleegkundige zorg op individueel niveau, maar ook op afdelingsniveau, samen met andere zorg- en hulpverleners.

Plaats in de organisatie
De verpleegkundige valt hiërarchisch onder de manager zorg kleinschalig wonen, het is een zelfstandige functie waarbij initiatief wordt gevraagd in het verbeteren van zorggerelateerde processen en kwaliteitsvraagstukken.

En coördineren van  (toewijsbare) zorg

 • voert op basis van de gemelde zorgvraag de intake uit en stemt de benodigde zorgverlening af met de medisch specialist en/of huisarts en mantelzorgers;
 • stemt de te leveren zorg af met de beoogde disciplines en collega’s;
 • verzamelt relevante gegevens en stelt in overleg met de cliënt en mantelzorgers het zorgleefplan op, start de uitvoering hiervan ofwel draagt de uitvoering hiervan over aan collega’s;
 • zorgt dat de juiste disciplines worden betrokken in de zorgverlening en zorgt voor samenhang tussen de diverse disciplines;
 • delegeert, indien nodig, (deel)taken aan de verzorgende en in het geval van indiceren aan de verpleegkundige (in de wijk) niveau 4 en houdt hier toezicht op.

Verlenen van verpleegkundige zorg

 • Start de verpleegkundige zorg op en geeft toelichting aan de cliënt en mantelzorgers over de stappen die worden ondernomen en het zorgverleningsproces;
 • draagt de zorgafspraken uit het zorgleefplan over aan collega’s of disciplines die invulling geven aan de uitvoering van de zorgverlening;
 • stuurt in minder stabiele situaties de multidisciplinaire zorgverlening aan en verleent terminale en palliatieve zorg;
 • richt de zorgverlening op een prettige dagbeleving van cliënten en betrekt hierbij hun sociale context;
 • verricht verpleeg-/medisch technische handelingen, zoals het geven van intraveneuze injecties, het aanleggen van infusen, het intraveneus toedienen van medicijnen (ten behoeve van infuustherapie of sedatie), het verzorgen van blaas- en suprapubische katheters en complexe wondverzorging.

Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg

 • Bewaakt de kwaliteit van en signaleert knelpunten in de zorgverlening en doet voorstellen ter verbetering aan de zorgmanager, bijvoorbeeld door een wijzigingsvoorstel in een protocol;
 • toetst de zorgverlening periodiek, maar ook incidenteel, in afstemming met de adviseur kwaliteit, op landelijke richtlijnen;
 • geeft voorlichting en instructies aan verpleegkundigen en verzorgenden over nieuwe handelingen, materialen/middelen en toetst voorbehouden en risicovolle handelingen bij collega’s;
 • begeleidt en coacht leerlingen en startende collega’s bij hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling als werkbegeleider;
 • signaleert behoefte aan deskundigheidsbevordering en verzorgt (al dan niet zelf) instructie- of bijscholingsprogramma’s in afstemming met de adviseur opleidingen;
 • geeft supervisie en coaching aan verzorgenden met betrekking tot de zorgverlening aan cliënten.

Indiceren (alleen HBO verpleegkundige)

 • Voert indicatiegesprekken om te komen tot een passende indicatie om de zorg te starten en te organiseren naar wens van de bewoners en hun naasten;
 • coördineert het aanvragen van (her)indicaties onderhoudt hiertoe contact met de (huis)arts en relevante partijen in dit proces.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een MBO of HBO verpleegkunde diploma en bent BIG-geregistreerd (of behaalt binnenkort je diploma);
 • Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep psychogeriatrie en hebt bij voorkeur al eens gewerkt op een afdeling kleinschalig wonen;
 • Je beschikt over een gezonde dosis energie en bent bereid om mee te denken met de organisatie van de zorg;
 • Je bent bereid om flexibel te werken en bereid een bereikbaarheidsdienst te draaien, het voor jou mogelijk om binnen 30 minuten op locatie te zijn als het nodig is;
 • Je bent pro-actief, energiek, kunt snel schakelen, je bent zorgzaam en daadkrachtig.

Wij bieden jou

 • Een baan met veel afwisseling;
 • Unieke kans om je te ontplooien in de ouderenzorg;
 • Een werkplek bij onze organisatie waar je veel ruimte krijgt om je rol als verpleegkundige vorm te geven;
 • Werktijden in overleg;
 • Rechtspositie en salariëring conform VVT cao, inschaling op basis van kennis en ervaring binnen functieschaal 45 of 50.

Sollicitatie en informatie

Je kunt je sollicitatie per mail versturen naar vacature@pennemes.nl gericht aan Marije van ’t Hof (manager zorg en behandeling). Wij hopen deze functie op korte termijn te vervullen. Wacht dus niet te lang met solliciteren! De uiterlijke reactiedatum is 14 april 2019. Voor informatie over de vacature en functie kun je contact opnemen met Marije van ’t Hof (manager intramurale zorg). Indien je vragen hebt over de procedure, neem dan contact op met Ryanne Mulder, P, O&O adviseur. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 075 – 650 41 10.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de selectieprocedure.
Het opvragen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.