Lettergrootte - 100% +

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Mocht u iets zien wat volgens u niet klopt, laat het ons vooral weten!

De informatie en het beeldmateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie of gebruik van informatie op deze website zonder dat de directie van Hervormd Centrum Pennemes hiervoor toestemming heeft gegeven is dan ook niet toegestaan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.