Lettergrootte - 100% +

Privacy

Privacy Beleid

AVG compliance

Om goede zorg en ondersteuning te bieden heeft Pennemes persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG, ingang 25 mei 2018). In het kader van deze wetgeving is een verwerkingsregister opgesteld waarin alle processen staan vermeldt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt met het doel en de wettelijke grondslag. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzamelt. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dat nadrukkelijk in het kader van de dienstverlening gewenst is. Persoonsgegevens worden nimmer voor commerciële doeleinden verstrekt aan derden. Om zicht te houden op alle verwerkingen in de organisatie is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op het naleven van de AVG binnen de organisatie. De FG ondersteunt de verantwoordelijke of de verwerker van persoonsgegevens bij de naleving van de AVG.

Beroepsgeheim

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van Pennemes mogen alleen over de zorgverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Voor het zorgpersoneel geldt dat zij een eed hebben afgelegd waarin hun beroepsgeheim is opgenomen. Daarnaast zijn er ook medewerkers die vanuit ondersteunende functies toegang hebben tot persoonsgegevens, bijvoorbeeld medewerkers van de cliëntadministratie. Ook voor deze groep medewerkers geldt dat zij bij indiensttreding akkoord gaan met een geheimhoudingsplicht.

 Clientdossier

Pennemes werkt met (elektronische)cliëntdossiers. In dit cliëntdossier staan algemene persoonsgegevens (bijv. NAW, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummers, emailadres) en medische gegevens (dit zijn bijzondere persoonsgegevens). Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt worden deze gegevens beperkt of uitgebreid verzamelt in uw cliëntdossier opgenomen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze dienstverlening om goede zorg op maat te kunnen leveren. U heeft te alle tijde recht om uw cliëntdossier in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat en onder welke voorwaarden wij aan uw verzoek kunnen voldoen, kunt u contact opnemen met uw contactverzorgende of verpleegkundige. Uw cliëntdossier wordt na beëindiging van de dienstverlening bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn (bij WGBO is dat 15 jaar).

Uw online privacy en cookies

Online contactformulier

Op onze website maken wij gebruik van een contactformulier waarin u een vraag kunt stellen aan verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Deze formulieren laden we in onze website via NiceToClick. NiceToClick geeft aan deze gegevens niet te delen met derden.

Facebook en Twitter

Op onze website zijn knoppen opgenomen om door te linken naar onze facebookpagina en twitter. Op Facebook en twitter delen wij graag informatie over onze activiteiten.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van deze website  wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of instellingen van uw computer, tablet of telefoon. De cookies bevatten geen persoonsgegevens maar IP-adres.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Met andere woorden wij willen graag weten welke informatie op de website het meest gelezen wordt, zodat wij daar onze informatievoorziening en uiteindelijk onze dienstverlening op kunnen aanpassen. Bij Google Analytics wordt enkel het IP-adres opgeslagen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google Analytics  lezen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van verpleeg-, verzorging- en thuiszorg (vvt), dagbesteding en meer van onze diensten. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming Jantine Voordouw via j.voordouw@pennemes.nl of telefoonnummer 075 650 4110.

Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de Pennemes. Pennemes is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacy beleid van websites van derden die door middel van links op de website te bereiken zijn.